Byty a rekonstrukce bytů

Rekonstrukci bytu zažil téměř každý. Téměř každý má za to, že ji zvládne sám a obvykle rekonstrukce také tak nějak dopadne, vzácně i dobře. Máte-li představu takovou, že je to jednoduchá práce pro každého, navštivte nejprve naši poradnu.

Architekt vám ukáže skutečné možnosti nemovitosti, jeho zkušenosti předejdou většině problémů, které si investor ani neuvědomuje, nebo naopak poznat potenciál nemovitosti. Dobrý architekt si umí rychle představit realizaci a odhadnout možnosti a pasti, které se při následném užívání bytu mohou naskytnout.

Dodáváme a provádíme:

 • Rekonstrukce na klíč
 • Architektonickou studii (architektonický návrh)
 • Kompletní projektovou dokumentaci
 • Design interiéru
 • Design nábytku včetně kuchyně na míru
 • Autorský dozor
 • Stavební dozor

Architektura bytu | Postup rekonstrukce bytu | Cena a čas

Architektura

Zaměřujeme se na funkční a nekomplikovaná řešení moderního bydlení. Dáváme důraz na přehlednost a celkovou kompaktnost. Naše řešení mají svou logiku a jsou nejen realizovatelná, ale poskytují komfort vyžadovaný klientem i nadčasovost.

Náš přístup

Chceme navrhovat bydlení odpovídající současným i budoucím potřebám klientů. Preferujeme tedy nadčasová řešení po důkladném prostudování možností a především každodenních potřeb obyvatel bytu. Klient je do určité míry spolutvůrcem a nikoliv pouhým pozorovatelem. Rekonstrukce bytu vyžaduje promyšlení do detailu včetně interiéru jestš před zahájením bouracích prací.

Zdroje architektonického přístupu

Funkčnost a úspornost ale nikoliv na úkor pohodlí. Máme svůj styl, který vychází z funkcionalismu, ale interiéry navrhujeme tak, aby si klient mohl prostor sám dotvořit a vtisknout mu svůj životní styl, aby se cítil doma. I naše kuchyně na míru mají svůj osobitý styl.

Postup rekonstrukce bytu

Zde naleznete zjedodušený výpis jednotlivých kroků potřebných k rekonstrukci bytu.

1. Příprava zakázky

Seznamovací setkání. Sepsání a podpis smlouvy. Průzkum stavu nemovitosti. Cílem je získat veškeré výchozí informace potřebné pro realizaci projektu, tak abychom předešli všem technickým i administrativním potížím.

2. Návrh a studie stavby

Časově nejnáročnější část projektu. Tato fáze vyžaduje těsnou spolupráci s investorem při návrhu na budoucí podobě bydlení. Výstupy jsou skicy, půdorysy, pohledy a vizualizace. Architektonická studie slouží jako podklad pro další fáze, jako např. projekt pro stavební povolení.

3. Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Rozkreslení dokumentace pro stavební řízení, platí pouze v případě zásahů vyžadujících schválení stavebního úřadu. Popřípadě inženýring - vyřízení potřebných povolení.

4. Realizace

Provedení všech stavebních a dokončovacích prací pod autorským a stavebním dozorem.

5. Předání stavby

Sepsání předávacího protokolu k předání stavby.

Cena a čas

Vše se odvíjí od komplikovanosti projektu, časových možnostech a spokojenosti investora. Velmi záleží na výběru materiálů a ostatních komponentů, u nichž mohou být i měsíční dodací lhůty.

Obvyklá doba

 • Kompletní příprava včetně realizace stavby: 2-5 měsíců dle velikosti bytu a náročnosti.
 • Návrh a studie rekonstrukce: 3-8 týdnů.

Cena

Ceny se kalkulují vždy dle zakázky. Níže jsou základní ceny našich služeb.

 • Návrh a studie bytu bez vizualizace: od 50 000 Kč bez DPH.
 • Vypracování kalkulace: od 5000 Kč bez DPH (neplatí se v případě realizace).
 • Konzultace bez dopravy včetně přípravy: 3000 Kč bez DPH / hodina.
 • Realizace rekonstrukce včetně návrhu: od 600 000 bez DPH.

Platba

Platby se realizují na základě smlouvy a 5 vydaných proforma faktur. Zahájení každé fáze je podmíněno splacením proforma faktury.

Příklad rekonstrukce

Byt: Kompletní rekonstrukce bytu 3+1 v Praze o rozloze 80 m2, tedy včetně změny dispozice bytu, rozvodů - topení, elektřina, vzduchotechnika, data, voda-odpad; nové podlahy, stropy, interiérové a vstupní dveře, nová koupelna + WC a kompletně nová kuchyně na míru.
Trvání rekontrukce: 3-4 měsíce.
Cena: od 1 000 000 Kč bez DPH, záleží na výběru materiálů.