Firemní prostory a recepce

Firemní kultura by se měla odrážet i v architektonickém provedení firemních prostor. Od recepce pro přijímání návštěv po zasedací místnosti, open-space kanceláře i kanceláře pro vedení společnosti.

Navrhujeme kompletní interiéry, včetně nábytku na míru který dodáváme ve spolupráci s našimi zkušenými truhláři. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci pro případné zahájení stavby, od návrhu a architektonické studie po případné vyřízení stavebního povolení.

Stavby a realizace menšího rozsahu dodáváme na klíč.

Architektura | Postup prací | Cena a čas

Architektura

Zaměřujeme se na funkční a nekomplikovaná řešení. Dáváme důraz na přehlednost a celkovou kompaktnost. Naše řešení mají svou logiku a jsou nejen realizovatelná, ale slouží účelu vyžadovaném uživateli.

Postup prací

Zde naleznete zjedodušený výpis jednotlivých kroků:

1. Příprava zakázky

Seznamovací setkání, zaměření a průzkumy objektu, průzkum provozu firmy a požadavků. Cílem je získat veškeré výchozí informace potřebné pro realizaci projektu, tak abychom předešli všem administrativním i technickým potížím.

2. Návrh a studie stavby

Časově nejnáročnější část projektu. Tato fáze vyžaduje těsnou spolupráci s klientem při návrhu budoucí podoby firemních prostor. Výstupy jsou skicy, půdorysy, pohledy a vizualizace. V případě možností i virtuální 3D průchod prostorem. Architektonická studie slouží jako podklad pro další fáze, např. projekt pro stavební povolení, popřípadě projekt pro územní řízení.

3. Vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provedení stavby

Provádí se pouze je-li stavba takového rozsahu, že to vyžaduje stavební zákon.

4. Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

Tato fáze se vypouští v případě, že je projekt pro stavební povolení dostatečně podrobný a stavba není extrémně náročná, jinak je projekt rozfázovaný pro jednotlivé dodavatele.

5. Spolupráce při výběru dodavatele

Spolupráce investora a projektanta / architekta při výběru dodavatele. Kontakt na doporučené výrobce a prodejce, např. dodavatele stavebního materiálu, elektronického zabezpečení objektu, atd.

6. Spolupráce při provádění stavby

Spolupráce při provádění stavby / výkonu autorského a investorského dozoru - dozor stavby.

7. Spolupráce po dokončení stavby

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. Doladění detailů stavby, vybavení, uvedení do užívání, popř. do provozu - kolaudace.

Cena a čas

Vše se odvíjí od komplikovanosti projektu, časových možnostech a spokojenosti investora.

Obvyklá doba

  • Návrh a architektonická studie interiéru: 1-2 měsíce.

Obvyklé ceny

Ceny se kalkulují vždy dle zakázky. Níže jsou základní ceny našich služeb.

  • Návrh a architektonická studie interiéru: individuálně
  • Vypracování kalkulace: od 5 000 Kč bez DPH (neplatí se v případě realizace)
  • Konzultace bez dopravy včetně přípravy: 3000 Kč bez DPH / hodina

Příklad realizace recepce

Prostor: Vstupní místnost o výměře 30 m2, návrh dispozice rozmístění zařízení, podlaha, rozvody, povrchy stěn, podhledy, návrh /výběr nábytku, design a zhotovení recepčního pultu, osvětlení.
Návrh včetně realizace: 5-8 týdnů.
Cena: od 250 000 Kč bez DPH, záleží na výběru materiálů, náročnosti a pracnosti (bourací práce, nivelace, pokládka atd.).