Vily a rodinné domy

Vila nebo rodinný dům je nejen investice, ale především místo, které je naším domovem. Cítíme se v něm dobře, je přizpůsobený našim potřebám a rádi se do něj vracíme. Příprava takového bydlení vyžaduje minimálně tři měsíce intenzivní práce zkušeného architekta, obvykle spíše trojnásobek. Hledáte-li tedy spíše levné řešení, podívejte se do naší poradny jak pokračovat.
Projděte si naší fotogalerii.

Dodáváme a provádíme:

 • Architektonickou studii (architektonický návrh)
 • Fotorealistické vitualizace
 • Kompletní projektovou dokumentaci
 • Design interiéru
 • Design nábytku včetně kuchyně na míru
 • Inženýring (vyřízení povolení pro stavbu)
 • Autorský dozor
 • Stavební dozor

Architektura | Postup realizace domu | Cena a čas

Architektura

Zaměřujeme se na funkční a nekomplikovaná řešení moderního bydlení. Dáváme důraz na přehlednost a celkovou kompaktnost stavby. Naše řešení mají svou logiku a jsou nejen realizovatelná, ale poskytují komfort vyžadovaný klientem, nadčasovost a splňují základní ekologické požadavky.

Náš přístup

Jako architekti navrhujeme domy odpovídající současným i budoucím potřebám klientů. Preferujeme tedy nadčasová řešení po důkladném prostudování možností a především každodenních potřeb obyvatel domu.

Víme, že náš návrh nemusí být jediný správný a snažíme se proto do značné míry vyjít vstříc klientům, ale vše má své limity, neupravujeme katalogové domy ani od nás neočekávajte "podnikatelské baroko".

Z čeho vycházíme

Naším heslem je funkčnost a úspornost, ale nikoliv na úkor pohodlí. Navrhujeme aktivní domy. Máme svůj styl, který vychází z funkcionalismu. Rodinné domy a vily navrhujeme tak, aby se v nich lidé cítili útulně, tedy doma. Naše stavby se snaží propojovat interiér domu se zahradou formou průhledů či posuvných dveří pro otevření prostoru.

Spíše než pasivní řešení doporučujeme lety zaručené technologie namísto zdraví nebezpečným experimentům. Nedoporučujeme rekuperační jednotky ani jiné interní cirkulace vzduchu bez možnosti si jednoduše vyvětrat. Preferujeme kvalitní materiály, které snižují energetickou náročnost, využití solárních panelů atd.

Postup realizace domu

Zde naleznete zjednodušený výpis jednotlivých kroků potřebných k realizaci rodinného domu nebo vily. Jde o složitý proces kroků, práce architekta jakožto kreativce a projektanta představuje sotva 10 % veškerých úkonů.

1. Příprava zakázky

Seznamovací setkání, zaměření a průzkumy pozemku i katastrálních map. Cílem je získat veškeré výchozí informace potřebné pro realizaci projektu, tak abychom předešli všem administrativním i technickým potížím.

2. Návrh a studie stavby

Časově nejnáročnější část projektu. Tato fáze vyžaduje těsnou spolupráci s klientem při návrhu na budoucí podobě domu. Výstupem jsou skicy, širší vztahy - zákres budoucího domu a pozemku k okolní zástavbě, situace - umístění domu na pozemku, půdorysy, řezy domem, pohledy na dům a popřípadě vizualizace. Architektonická studie slouží jako podklad pro další fáze, jako např. projekt pro stavební povolení, popřípadě projekt pro územní řízení.

3. Vypracování dokumentace pro územní řízení

Vykreslení výkresů pro stavební úřad spolu s vyžadovanými zprávami pro rozhodnutí o umístění stavby.

4. Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Rozkreslení dokumentace pro stavební úřad, aby udělil stavební povolení. Někdy se slučuje fáze 3 a 4 při ohlášení stavby u jednoduchých staveb. Výstupem jsou rozpracované širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, výkresy detailů, výkresy tabulek oken a dveří, výkresy tabulky ploch a povrchových úprav spolu technickou a průvodní zprávou. V této fázi je nutné přizvat další profese aby připravili: projekt vytápění, projekt vzduchotechniky, projekt elektro, projekt statiky, projekt vzduchotechniky, projekt požární zprávy, popřípadě další.

5. Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Tato fáze se vypouští v případě, že je projekt pro stavební povolení dostatečně podrobný a stavba není extrémně náročná, jinak je projekt pro provedení stavby více detailní.

6. Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

Tato fáze se vypouští v případě že je projekt pro stavební povolení dostatečně podrobný a stavba není extrémně náročná, jinak je projekt rozfázovaný pro jednotlivé dodavatele.

7. Spolupráce při výběru dodavatele

Spolupráce investora a projektanta / architekta při výběru dodavatele. Kontakt na doporučené výrobce a prodejce, např. dodavatele stavebního materiálu, elektronického zabezpečení objektu, atd.

8. Spolupráce při provádění stavby

Spolupráce při provádění stavby / výkonu autorského a investorského dozoru - dozor stavby.

9. Spolupráce po dokončení stavby

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. Doladění detailů stavby, vybavení, uvedení do užívání, popř. do provozu - kolaudace.

Cena a čas

Vše se odvíjí od komplikovanosti projektu, časových možnostech a spokojenosti investora.

Obvyklá doba

 • Návrh a architektonická studie vily / rodinného domu: 3-12 měsíců.

Obvyklé ceny

Ceny se kalkulují vždy dle zakázky. Níže jsou základní ceny našich služeb.

 • Návrh a studie vily / rodinného domu (kroky 1-2): od 350 000 Kč bez DPH, minimálně od 10 % ceny domu.
 • Vypracování kalkulace: od 20 000 Kč bez DPH.
 • Konzultace bez dopravy včetně přípravy: 3000 Kč bez DPH / hodina.
vila skica | www.archstavby.cz