Obchody a provozovny

Obchodní prostory a provozy jako školní jídleny, čekárny nebo jiná veřejně dostupná místa by měla především splňovat svoji funkci a jedinec by měl jedním pohledem získat přehled o celém prostoru.

Pro klienty zajišťujeme architektonickou studii včetně kompletní projektové dokumentace potřebné pro zahájení stavby. U menších provozů a obchodů zajišťujeme relizaci na klíč.

Architektura | Postup prací | Cena a čas

Architektura

Zaměřujeme se na funkční a nekomplikovaná řešení. Dáváme důraz na přehlednost a celkovou kompaktnost. Naše řešení mají svou logiku a jsou nejen realizovatelná, ale poskytují komfort vyžadovaný uživateli - prodejci, kupujícími nebo návštěvníky.

Postup prací

Zde naleznete zjednodušený výpis jednotlivých kroků:

1. Příprava zakázky

Seznamovací setkání, zaměření a průzkumy objektu. Cílem je získat veškeré výchozí informace potřebné pro realizaci projektu, tak abychom předešli všem administrativním i technickým potížím.

2. Návrh a studie stavby

Časově nejnáročnější část projektu. Tato fáze vyžaduje těsnou spolupráci s klientem při návrhu budoucí podoby. Výstupy jsou skicy, půdorysy, pohledy a vizualizace. Architektonická studie slouží jako podklad pro další fáze, např. projekt pro stavební povolení, popřípadě projekt pro územní řízení.

3. Vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provedení stavby

Provádí se pouze je-li stavba takového rozsahu, že to vyžaduje stavební zákon.

4. Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

Tato fáze se vypouští v případě že je projekt pro stavební povolení dostatečně podrobný a stavba není extrémně náročná, jinak je projekt rozfázovaný pro jednotlivé dodavatele.

5. Spolupráce při výběru dodavatele

Spolupráce investora a projektanta / architekta při výběru dodavatele. Kontakt na doporučené výrobce a prodejce, např. dodavatele stavebního materiálu, elektronického zabezpečení objektu, atd.

6. Spolupráce při provádění stavby

Spolupráce při provádění stavby / výkonu autorského a investorského dozoru - dozor stavby.

7. Spolupráce po dokončení stavby

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. Doladění detailů stavby, vybavení, uvedení do užívání, popř. do provozu - kolaudace.

Cena a čas

Vše se odvíjí od komplikovanosti projektu, časových možnostech a spokojenosti investora.

Obvyklá doba

  • Návrh a architektonická studie obchodu / provozovny: 1-2 měsíce.

Obvyklé ceny

Ceny se kalkulují vždy dle zakázky. Níže jsou základní ceny našich služeb.

  • Návrh a architektonická studie: od 50 000 Kč bez DPH, dle náročnosti
  • Vypracování kalkulace: od 5 000 Kč bez DPH (neplatí se v případě realizace).
  • Konzultace bez dopravy včetně přípravy: 3000 Kč bez DPH / hodina