Vizualizace domů i interiérů

Dnešní technologie umožňují realisticky zobrazit návrhy staveb přímo na vybraném pozemku.

Nabízíme všem zájemcům dle našich volných kapacit zhotovení fotorealistických vizualizací i se zákresem do fotografie.

Nabídka zhotovení vizualizací

  • 3D modelování na základě půdorysu, pohledů a řezů
  • Mapování modelů
  • Výběr pohledů pro konečnou vizualizaci
  • Rendrování
  • Stafáž - scéna vizualizace
  • Doladění detailů - stíny, odlesky apod.

Cena

Cena se kalkuluje individuálně dle dodaných podkladů, rozsahu, komplikovanosti a časové náročnosti.